Kontroly a revize

Kontrola energetické účinnosti klimatizačního systému:  

Povinnost kontroly účinnosti klimatizačních systémů se vztahuje na vlastníky a provozovatele zařízení se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW.

Zde je povinnost zajistit pravidelnou kontrolu.

Povinnost ukládá zákon 318/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013), kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, podrobnosti upravuje nová prováděcí vyhláška č. 193/2013 Sb., která upravuje také četnosti kontrol dle výkonu chlazení systémů.

Kontrola těsnosti chladících okruhů dle následujících zákonných předpisů

(tzv. „revize úniků“):  

Povinnost kontroly těsnosti se vztahuje na provozovatele stacionárních aplikací: chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel, včetně jejich okruhů, které obsahují 3 kg a více regulované látky či 3 kg a zároveň 5 t eqCO2 a více fluorovaného skleníkového plynu (tj. „chladiva“).

 

Zde je povinnost zajistit pravidelnou kontrolu dle obsahu náplně 1x za rok (nad 3 kg, nad 5 t eqCO2), 1x za šest měsíců (nad 30 kg, nad 50 t eqCO2) nebo 1x za tři měsíce (nad 300 kg, nad 500 t eqCO2).

 

Kontroly se řídí zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, a vyhláškou 257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Tyto české legislativní předpisy následují: v případě zařízení s obsahem regulované látky.

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v případě zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů od roku 2015 nařízením EU 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech. Při realizaci nového chladícího a klimatizačního systému provádíme výchozí revizi úniků vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení ZDARMA.

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení:

firmy Mandík a.s. (požární klapky, požární uzávěry, požární ventily apod.) a firmy Hilti a.s. (požární ucpávky)

 

Zde je povinnost zajistit pravidelnou kontrolu dle dokumentace výrobce. V případě, že toto výrobce neuvádí, řídí se kontroly dle zákonné vyhlášky. V případě firmy Mandík a.s. se kontroly uskutečňují v rozmezí 6 měsíců až 1 roku dle typu výrobku. V případě firmy Hilti a.s. každý 1 rok.

 

Povinnost ukládá vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 

Při realizaci nového díla provádíme výchozí kontrolu provozuschopnosti vč. zavedení revizní knihy a dokladu o provozuschopnosti dle § 7 vyhl. 246/2001 Sb. ZDARMA.

 

Při každé nové kontrole zavádíme revizní knihu vč. dokladu o provozuschopnosti dle § 7 vyhl. 246/2001 Sb. ZDARMA.

Kontroly a revize,

nezbytné pro správné fungování Vašich zařízení 

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím